Kyustendil

Sports Club Evrotramp – Kyustendil
Ministry of Youth and Sports Reg.№  1-009-030
Address: 16 Georgi Terter, 2500, Kyustendil, Bulgaria
Chairman: Ivo Krastev
Coach/es: Asen Stoitsov, Angelina Bogoslovova
Email: ivokrustev@abv.bg